Post Image

Com cada dilluns, els co-portaveus de l’executiu, han comparegut davant els mitjans de comunicació per tal d’informar dels principals assumptes tractats a la reunió de la Junta de Govern Local. Així, en primer lloc, el vicealcalde i regidor delegat d’Urbanisme, Josep Alandete, ha destacat “l’eficàcia i la rapidesa” amb què l’Ajuntament de Gandia està gestionant “la concessió i la liquidació de les ajudes Parèntesi Gandia en un context complicat”. De fet, l’edil delegat de Govern Obert i Coordinació Administrativa, José Manuel Prieto, ha informat que la Junta de Govern local ha aprovat la concessió de 104 noves ajudes directes Parèntesi, coparticipades per l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat, dins el Pla Resistir de l’administració autonòmica. I amb tota probabilitat es pagaran a finals de setmana. Se sumen així als 30 beneficiaris de la setmana passada. Per tant, en només dues setmanes des de la posada en marxa del pla ja s’han beneficiat 134 xicotetes empreses o autònoms d’aquestes ajudes destinades a cobrir part de la despesa corrent: 2.000 € per empresa o autònom i 100 € per treballador/a al seu càrrec, fins a un màxim de 10. I ja hi ha pendent 130 ajudes més, el que vol dir que en poc més d’una setmana se superaran les 238, pràcticament la meitat de les sol•licituds realitzades fins ara. “El més probable és que, per a no haver d’esperar al dilluns pròxim i no demorar aquests pagaments d’extrema urgència, convoquem una nova Junta de Govern Local al llarg de la setmana. Volem donar-li més celeritat encara, tot i que som un dels primers ajuntaments que estem resolent pràcticament de forma immediata sense haver d’esperar a la finalització del termini”. De fet, a les 8 del matí de hui dilluns la xifra de sol•licituds a les ajudes Parèntesi Gandia és de 533, una mitjana d’entre 35 i 45 al dia, “un número important i seguim redoblant els esforços per a atendre també les sol•licituds a altres línies d’ajudes del Pla Resistir que s’han posat també en marxa, com exemple les ajudes a l’Artesania publicades recentment al DOGV i dotades amb 7 milions d’euros per al sector a la Comunitat Valenciana, que també té negocis, establiments i empreses a Gandia”. L’Ajuntament està prenent nota d’aquelles sol•licituds que s’han quedat fóra perquè no entre dins el patró d’IAE establert per la Generalitat, per tal de saber quines són les activitats que necessitarien suport d’una segona convocatòria del Pla Resistir una vegada finalitze l’actual, el 12 de març pròxim. “Amb eixa filosofia que ningú es quede fora ni enrere i que l’Ajuntament, en un moment d’excepcionalitat, faça tot el que estiga en les seus mans, com hem fet fins ara”, ha conclòs Prieto.

Millora la celeritat de permisos i llicències d’obra

D’altra banda, Alandete ha anunciat, mitjançant l’acord al qual s’ha arribat en la Junta de Govern, d’un canvi en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que permetrà la concessió de llicències i permisos d’obra que no afecten al patrimoni cultural i/o estructural de la ciutat; amb la instrucció d’una senzilla declaració responsable, eliminant així el filtre necessari de la Conselleria de Cultura per a aquests casos. “A partir d’ara, les obres que no afecten el caràcter patrimonial dels immobles, podran ser tramitades senzillament i ràpida mitjançant una declaració responsable. D’aquesta manera, la llicència de totes eixes obres i que afecten a una part important de la ciutat, automàticament se concediran i només caldrà que siguen revisades pel Departament d’Urbanisme i el de Patrimoni, per mitjà del Servei d’Arqueologia Municipal, els quals comprovaran si el permís d’obra afecta el caràcter patrimonial de la llicència”, ha explicat. Així mateix, el regidor d’Urbanisme ha afegit que en la pròxima Junta de Govern se proposarà la creació d’una Comissió Mixta entre l’Ajuntament de Gandia i la Conselleria de Cultura amb la finalitat de reduir els terminis i l’embús de les tramitacions de construccions que puguen afectar al patrimoni cultural local, ja que, fins ara, era l’organisme provincial qui s’encarregava directament de concedir aquestes llicències: “És una bona notícia per a reactivar l’activitat econòmica, perquè s’evitaran demores innecessàries, reduint també les despeses, per exemple, que aquestes ocasionen”.

Facebook