Post Image

La Direcció General d'Estabilitat Pressupostària i Gestió Financera Territorial, dependent del Ministeri d'Hisenda, ha autoritzat a l’Ajuntament de Gandia a bonificar impostos per facilitar l’accés a l’habitatge. Esta mesura està inclosa dins del Pla Vivenda que, sota l'estratègia Avant Gandia, s'està impulsant des de l'Ajuntament.

Així ho ha informat aquest matí l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que ha comparegut en roda de premsa acompanyat del regidor d'Economia i Hisenda, Salvador Gregori. Prieto ha explicat que es tracta de tres mesures. La primera és la bonificació màxima del 95% de l'ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) per a la construcció d'habitatge de protecció oficial.

Una mesura encaminada a estimular l'edificació d'habitatge de VPO i beneficiar els constructors. La segona mesura és l'ampliació de 3 a 6 anys de la bonificació del 50% de l'IBI (Impost de Béns Immobles) dels habitatges nous de protecció oficial que beneficia el comprador.

L'última de les accions autoritzades és la bonificació del 95% de l'IBI per als pisos buits destinats a lloguer d'habitatge amb renda limitada, mitjançant el mecanisme que legalment es puga establir. Aquesta mesura es beneficiarien els propietaris i serveix d'incentiu perquè traguen els pisos buits al mercat laboral. En aquest punt l'alcalde ha indicat que a Gandia hi ha 3.322 habitatges amb un consum d’aigua inferior a 5 metres cúbics anuals, cosa que significa que es podrien treure al mercat pel seu baix ús.

"Aquestes mesures permetran mobilitzar habitatge de manera immediata, ja que només hem de modificar l'ordenança fiscal, la qual serà passada pel plenari, perquè entre en vigor com més prompte millor”, ha declarat Prieto.

Evolució econòmica favorable

El Ministeri ha prés la decisió d’autoritzar a l’Ajuntament estes mesures pel bon comportament de les finances municipals. Prieto ha recordat que ja s’ha permés aplicar una primera tanda de deduccions que va afectar els vehicles híbrids i elèctrics, i també a l’ICIO pel que fa a la instal·lació de plaques solars.

"Malgrat les lògiques dificultats del Pla d'Ajust ens hem convertit en un dels pocs ajuntaments als quals se li autoritza aplicar aquestes mesures i això és degut al rigor pressupostari", ha recordat. La mateixa directora General d'Estabilitat Pressupostària i Gestió Financera Territorial, Mónica García, destaca al document remés a l’Ajuntament que el govern de Gandia ha donat compliment del Pla d'Ajust, cosa que es reflecteix en "una evolució favorable de les magnituds econòmic-pressupostàries" del Consistori, que no es veurà afectada per l'aplicació d'aquestes deduccions. "L'habitatge és un pilar fonamental i prioritari per a aquest govern. I bona part dels nostres esforços els estem destinant a millorar aquesta situació. Perquè l'habitatge és un dret constitucional i una necessitat bàsica de la societat. I totes, absolutament totes les persones han de tindre un habitatge per desenvolupar el projecte de vida". “Aquest govern ha activat tots els beneficis fiscals que estan disponibles per als consistoris per facilitar l'accés a l'habitatge. Des del punt de vista fiscal, hem fet tot allò que ens permet la normativa legal i continuarem treballant en la línia de facilitar l'accés a l'habitatge", ha finalitzat l'alcalde.

Per la seu apart, Gregori ha qualificat el problema de la manca d'habitatge “d’extremadament complex i provoca preus poc assequibles". L'edil ha recordat que la Generalitat està aplicant mesures a mitjà/llarg termini que donaran resultats a partir del 2027 i que les mesures fiscals tenen un caràcter més immediat.

"Aquestes mesures seran aplicades en poques setmanes i incidirem en altres opcions com utilitzar els fons Next Generation per reformar habitatges que puguen eixir al mercat o acollir-nos a mesures d'altres administracions que ens ajuden a aconseguir el nostre objectiu".

Twitter

Facebook