Post Image

Sobre el Museu Faller:

• El deute del Museu ja era el deute de l’Ajuntament, des que en març de 2018 s’assumira tot el prèstec, amb els vots a favor de tot el Plenari.

• L’Ajuntament ha d’amortitzar milions d’euros de deute financer i crèdits cada any (Pla d’Ajust). Liquidant el deute, l’Ajuntament amortitza vora 2 milions d’euros de deute financer, i va acabant amb un dels molts crèdits. Objectiu: amortització de deute, d’acord amb el Pla d’Ajust.

• Si no s’amortitza deute (el Museu, i més) les previsions de Pressupost per als pròxims anys seran més limitades, perquè els paràmetres del Pla d’Ajust són més estrictes en 2022. I venen anys on necessitarem invertir i ajudar més.

• Amortitzar deute -este, i més crèdits- ens dóna disponibilitat de pressupost i capacitat financera per a invertir més en la ciutat. Amortització de deute compatible amb generació de recursos per a inversions i ajudes. La ciutat ha d’anar cada vegada menys ofegada.

• Alhora, acabem amb un problema faller: la gestió d’un edifici ara sense ingressos, i l’aval del prèstec amb el patrimoni o casal de cada falla. Es rescata una concesió municipal, en un sòl públic, com tantes altres concesions.

Facebook