Post Image

Divendres 21 d'octubre dia clau per a la ciutat de Gandia i molt esperat per a mi com a alcalde per l'anunci que ja hem pogut fer després de mesos d'intens treball i mil gestions.

Hem celebrat un nou encontre del Fòrum Econòmic i Social en el qual els he transmès a tots els assistents el Pla Econòmic que té traçat este govern per a seguir impulsant Gandia i per a seguir generant activitat enmig d’un moment complicat, per a seguir ajudant a les famílies i a les empreses. És cert que estem enmig d’una crisi energètica però Gandia té un Pla Econòmic que ens permet seguir creant oportunitats, per a que els projectes de vida es queden ací, i inversions que estan arribant com mai a Gandia.

 La primera mesura d'este pla es la flexibilització del Pla d’Ajust. Com ja vaig avançar en el mes de juliol, el Ministeri ja ens ha tret de la zona de risc i ha posat a Gandia com a exemple de bon comportament econòmic, després d’haver ordenat el deute.

I la primera mesura de flexibilització d’este Pla d’Ajust és alleugerir la càrrega als ciutadans i a les empreses i anem a fer-ho, tal com em vaig comprometre quan vaig arribar a l’alcaldia, amb una baixada d’impostos i amb bonificacions que el Ministeri d’Economia i Hisenda ens permet aplicar gràcies al rigor i l’ordre econòmic que hem implementat en els comptes municipals en tots estos anys.

 Una rebaixa que jo desitge que tinga el màxim consens per part de tots els grups municipals i del teixit econòmic i social. Per això proposaré un Acord de Ciutat per a aconseguir que esta rebaixa fiscal obtinga el recolzament unànime de tots els grups polítics.

 Vull agrair especialment al portaveu del PP, Víctor Soler i a tot el seu grup municipal per donar recolzament a la proposta de rebaixa fiscal plantejada pel govern de Gandia i permetre, així, fer possible este acord de ciutat. També agrair als agents econòmics i socials representats ací per FAES, CCOO i UGT, que hagen recolzat la nostra proposta de ciutat.

Hem complit escrupolosament amb totes les mesures a que ens obligava este Pla d'Ajust. Hem demostrat la consolidació de la bona marxa dels comptes municipals des de l’any 2016 fins l’actualitat.

Hem seguit reduint el deute. En 2015, quan vam accedir al govern, hi havia 350 milions d’euros de deute. Acabarem l’any 2022 amb 270 milions de deute i la previsió és que en juny de 2023, quan acabe la legislatura, el deute estarà en 265 milions d’euros. Això suposa una rebaixa del deute global de 85 milions d’euros.

Això significa que quan acabe la legislatura l’Ajuntament ja haurà tornat un terç del que es necessita per a assolir el límit legal d’endeutament (110% ingressos corrents). És a dir, ja haurem tornat un terç de l’excés de deute.

Paguem als proveïdors en 12 dies. Hem reduït el pagament mitjà a proveïdors dels 447 dies que vam arribar a assolir als 12 dies actuals.

El romanent de tresoreria ha passat de ser de menys 43 milions d’euros l’any 2015 a 21 milions positius en 2021.

Seguim pagant deute al temps que invertim en la ciutat i ajudem als sectors productius i les famílies. Mantenim tots els serveis municipals en marxa; ajudem a les empreses i tots els sectors productius; i també al teixit social, associatiu, esportiu i cultural de la nostra ciutat, en els quals hem invertit més d’un milió i mig d’euros només en este 2022.

Gandia té un Pla Econòmic i segueix marcant el camí. Per això el Ministeri d’Hisenda correspon l’esforç que ha fet la ciutat, i han fet els ciutadans, permetent-nos tornar part d’eixe esforç a la ciutadania i acceptant una rebaixa fiscal, atés el marge financer del que disposem.

Vull deixar clar que este rebaixa dels impostos en cap cas posarà en risc les finances municipals. Però volem començar a tornar a la ciutadania l’esforç que ha vingut fent en tots estos anys sense que això ens impedisca seguir invertint en la ciutat i seguir reduint el deute. Anem a baixar impostos per valor d’1’9M€, i ho farem de la següent manera:

1.   IMPOST BENS IMMOBLES

El govern rebaixarà l’IBI un 5%, en el cas que els ciutadans ja tinguen domiciliat el cobrament d’este rebut o el domicilien abans del 31 de gener del 2023A aquells que no ho tinguen domiciliat, se’ls aplicarà una rebaixa del 3%.

Vull recordar que este govern ja ha rebaixat en dos ocasions l’IBI. Ho vam fer l’any 2018, amb una rebaixa de l’1% i en 2019, amb una rebaixa de l’1’1%. Ara, amb la rebaixa que hui vos anunciem, ja serà la tercera rebaixa que s’aplica, de manera que al 2023 el tipus impositiu, és a dir, el coeficient pel qual es multiplica el valor cadastral per a calcular el valor del rebut, ja serà més baix que en 2015. En 2015 era del 0’971% i en 2023 serà del 0’92% per als rebuts domiciliats i del 0’94% per als no domiciliats.

Per què rebaixem un 5% l’IBI? Perquè és el marge aprovat pel Ministeri d’Hisenda que ens permet complir amb totes les obligacions que tenim com reduir el deute i fer-ho compatible amb les inversions, i refinançar el deute financer aprovat enguany.

 2. IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

El govern aplicarà una rebaixa del 2% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica als rebuts domiciliats o que es domicilien abans del 31 de gener de 2023.

 3.  RESIDUS

El govern aplicarà una rebaixa del 2% de l’Impost de recollida de residus sòlids als rebuts domiciliats o que es domicilien abans del 31 de gener de 2023.

Per cert cal remarcar domiciliació i la seua importància. Volem beneficiar amb un 2% els tres padrons tributaris més importants de la ciutat, és a dir, l’IBI, l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i els Residus, a tots aquells ciutadans que ja tenen el rebut domiciliat però també als que ho facen en els propers 3 mesos, fins al 31 de gener, i així augmentar l’eficàcia i eficiència recaptadora de l’Ajuntament amb l’objectiu de reduir en número de deutors.

 BONIFICACIONS ESPECIALS:

Es bonificarà amb un 95% l’impost d’OBRES (ICIO) sobre les obres d’instal·lació d’energies renovables. Les famílies nombroses, és a dir, les famílies amb tres fills o les monoparentals amb dos fills o més, tindran una bonificació de fins el 90% de l’IBI, en funció del seu nivell de renda i les situacions especials de cada família com la diversitat funcional.

D’altra banda, com a mesura per a impulsar la mobilitat sostenible en vehicles menys contaminants, l’Ajuntament aplicarà les següents bonificacions a l’impost de Vehicles de Tracció Mecànica.  Els vehicles de ZERO EMISSIONS amb més de 20 cavalls fiscals, és a dir, els més cars, obtindran una bonificació del 10% i la resta d’un 75%. Els vehicles amb etiqueta ECO amb més de 20 cavalls fiscals obtindran una bonificació del 10% i la resta, d’un 50%. Cal tindre en compte que a esta bonificació se suma la rebaixa del 2% de l’Impost de Vehicles que he anunciat abans, en cas que el rebut estiga domiciliat.

El Pla Econòmic traçat per Gandia ens permet, com a primera mesura, flexibilitzar el Pla d’Ajust. Apliquem, amb el consens de tots els grups polítics i les forces empresarials i sindicals, una nova rebaixa fiscal en els tres padrons tributaris més importants i amb bonificacions. Així continuem fent compatible la reducció del deute amb més inversions a la ciutat.

Este pla indica la pauta dels pròxims pressupostos municipals, que estaran marcats per eixa flexibilització del Pla d’Ajust, per a fer que esta ciutat continue avançant.

Facebook